PLC Q SERIES

Categories: ระบบอัตโนมัติในโรงงาน (FA)
  • PLC Q series เป็น PLC รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
  • มีการประมวลผลคำสั่งพื้นฐานที่มีความรวดเร็วระดับนาโน
  • จึงช่วยควบคุมเครื่องจักรและการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วและความแม่นยำสูง

ประเภทสินค้า (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดสินค้า)