ตู้ไฟฟ้า พลาสติก (PVC BOX)

Categories: ตู้ไฟฟ้า พลาสติก

รูปแบบ

ตู้ไฟฟ้า ไซส์มาตราฐาน ทำจากพลาสติก PVC ชื่อรุ่น MSP

ขนาด

มี 3 ขนาด
Model
                               Size (Cm)
    กว้าง (W)
        สูง (H)
      หนา (D)
MSP-0
20.5
30.5
15
MSP-1
25
35
18
MSP-2
35
45
20

วัสดุ

​Polyvinylchloride (PVC)

เหมาะสำหรับงานประเภทใด?

เหมาะสำหรับพื้นที่ภายในและภายนอกอาคาร