แมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic contactors)

Categories: แมกเนติก (Magnetic)
แมกเนติกคอนแทกเตอร์ (Magnetic Contactor) คือสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้า ทำงานโดยอาศัยอำนาจแม่เหล็กไฟฟ้าในการเปิด-ปิดหน้าสัมผัส เพื่อตัด-ต่อวงจรการใช้แมกเนติกแทนการใช้สวิตช์ทั่วไปคือไม่ต้องสับสวิตช์ด้วยมือโดยตรง สามารถควบคุมจากระยะไกลได้จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้มากกว่า นอกจากนี้ยังสามารถต่อร่วมกับอุปกรณ์อื่น ๆได้ เช่น ลิมิตสวิตช์, เพรสเชอร์สวิตช์เหมาะกับการควบคุมมอเตอร์ขนาดใหญ่
  • สำหรับแมกเนติกคอนแทกเตอร์ มิตซูบิชิ จะมีชื่อรุ่นว่า S-T และ S-N ในรุ่นใหญ่ ตั้งแต่ S-N125 เป็นต้น

วิธีเลือกแมกเนติกคอนแทกเตอร์ มิตซูบิชิ

ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้า

ขนาดของแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ป้อนเข้าขดลวดของแม็กเนติกคอนแทกเตอร์ จะมีขนาด คือ 6 โวลต์ DC, 12 โวลต์ DC, 24 โวลต์ AC, 48 โวลต์ AC, 220 โวลต์ AC และ 380 โวลต์ AC เป็นต้น

การทนกระแสของหน้าสัมผัส

ขึ้นอยู่กับการกินกระแสของโหลดที่ต้องการควบคุมซึ่งมีขนาดคือ 20A, 25A, 30A, 40A, 50A และ 60A หรือมากกว่าขึ้นไป

ลักษณะของโหลด

ตามมาตรฐาน IEC 60947-4 มีแบ่งการใช้งานของคอนแทกเตอร์ไว้ เพื่อป้องกันคอนแทกเตอร์ชำรุดจากการปลดหรือสับวงจร ​

ค่ากระแส

ต้องคำนึงถึง Breaking Capacity หรือค่ากระแสที่คอนแทกเตอร์สามารถปลดวงจรได้ โดยไม่ชำรุดและ Making Capacity ค่ากระแสที่คอนแทกเตอร์สามารถต่อวงจรได้โดยไม่ชำรุด ขณะเริ่มเดินมอเตอร์