โอเวอร์โหลด มิตซูบิชิ

Categories: โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload relay)
  • โอเวอร์โหลดรีเลย์ (Overload Relay)  เป็นอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ทำงานเกินกำลัง หรือป้องกันมอเตอร์ไม่ให้เกิดการเสียหาย เมื่อมีกระแสไหลเกินพิกัดในมอเตอร์
  • ส่วนมากใช้เป็นสวิตช์เปิด-ปิดแหล่งจ่ายไฟไปที่มอเตอร์หรือปั๊ม ซึ่งจะใช้คู่กับแมกเนติกคอนแทกเตอร์
  • โอเวอร์โหลดของมิตซูบิชิ มีชื่อรุ่นว่า TH-T

ดาว์นโหลดข้อมูลเพิ่มเติม