เซอร์โว (Servo)

Categories: ระบบอัตโนมัติในโรงงาน (FA)
 • เซอร์โวของ Mitsubishi Electric เป็นที่ยอมรับทั่วโลกในระบบอัตโนมัติในโรงงานด้านคุณภาพและด้านความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน
 • มีตัวเลือกหลายรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า (เซอร์โวมอเตอร์, Linear servo และ Direct drive motor) 

MR-J4

 • MR-J4 ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสร้างฟังก์ชั่นการทำงานขั้นสูง โซลูชั่นประสิทธิภาพสูง พร้อมแอมพลิฟายเออร์ที่ยืดหยุ่นที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Mitsubishi Electric
 • เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้สร้างเครื่องจักร
 • MR-J4 มีความละเอียดสููง แม่นยำ ซิงโครไนซ์ที่เหนือกว่าและมีตัวช่วยลดการสั่นสะเทือน 
 • สามารถตั้งค่าโปรแกรมได้ง่ายๆด้วยฟังก์ชัน built-in positioning, simple cam function และ One‑touch Auto-tuning
 • สามารถสั่งงานได้ 3 วิธีได้แก่ Speed, torque และ position

Servo Amplifier แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Type A และ TYPE B

Type A

 • สั่งการด้วย Torque และ POSITION 
 • ไม่สามารถ Synchonize ร่วมกับเซอร์โวตัวอื่นได้
 • เมื่อไฟดับ ไม่สามารถจำตำแหน่งสุดท้ายที่วิ่งไปได้

Type B

 • สั่งการด้วย Speed, Torque และ POSITION 
 • สามารถ Synchonize ร่วมกับเซอร์โวตัวอื่นได้
 • เมื่อไฟดับ สามารถจำตำแหน่งสุดท้ายที่วิ่งไปได้
 • ใช้สาย Fiber optic ทำให้สื่อสารได้เร็วและแม่นยำ