ตู้คอนซูมเมอร์ (Consumer unit)

Categories: แมกเนติก (Magnetic)

ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิตสำหรับ เบรกเกอร์ มิตซูบิชิ ประเภท มินิเอเจอร์เบรกเกอร์

แบบรางปีกนก (DIN-RIAL) ติดตั้งง่าย วัสดุทำจากเหล็ก ทนทาน แข็งแรง

ตู้คอนซูมเมอร์

ประเภทของตู้ CONSUMER สำหรับ เบรกเกอร์ MITSUBISHI

ตู้คอนซูมเมอร์แบบ 8 ช่อง

จำนวนช่อง
เมนเบรกเกอร์ 2 ช่อง และเบรกเกอร์ลูกย่อย 6 ช่อง
ขนาด
กว้าง 95 มม. ยาว 252 มม. ลึก 198 มม.
น้ำหนัก
1.82 กิโลกรัม

850 บาท

ตู้คอนซูมเมอร์แบบ 12 ช่อง

จำนวนช่อง
เมนเบรกเกอร์ 2 ช่อง และเบรกเกอร์ลูกย่อย 8 ช่อง
ขนาด
กว้าง 95 มม. ยาว 337 มม. ลึก 208 มม.
น้ำหนัก
2.31 กิโลกรัม

1,100 บาท

ตู้คอนซูมเมอร์แบบ 16 ช่อง

จำนวนช่อง
เมนเบรกเกอร์ 2 ช่อง และเบรกเกอร์ลูกย่อย 14 ช่อง
ขนาด
กว้าง 95 มม. ยาว 435 มม. ลึก 342 มม.
น้ำหนัก
2.73 กิโลกรัม

1,300 บาท

รายละเอียดเบรกเกอร์ มิตซูบิชิที่ใส่ภายในตู้