Category: อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน (Energy saving)

ME96SS POWER METER MITSUBISHI เป็นพาวเวอร์มิเตอร์ มิตซูบิชิ คุณภาพดี ทนทาน ใช้งานได้ยาวนานนับ 10 ปี

  • สามารถติดตั้งบนแผงจ่ายพลังงาน, ศูนย์ควบคุมมอเตอร์, แผงควบคุม
  • ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณและประสิทธิภาพของพลังงานที่ใช้จากพาวเวอร์มิเตอร์ มิตซูบิชิ ME96SS สามารถนำมาใช้คำนวณ เพื่อลดค่าใช้จ่าย แก้ไขปัญหาและจัดสรรพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

จุดเด่นของ พาวเวอร์มิเตอร์ มิตซูบิชิ รุ่นนี้ คือ

ME96SS เป็น POWER METER MITSUBISHI ที่มีหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ประกอบด้วย bar graph และตัวเลข 3 แถว

ME96SS Bar graph
  • บน bar graph ของ power meter มี Alarm indicator หรือ จุดแสดง Alarm ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็น Alarm ได้ง่าย
  • สามารถแสดงค่า MAX/MIN ที่ตั้งไว้บนหน้าจอได้ 
  • ปุ่ม + และ – ใต้หน้าจอพาวเวอร์มิเตอร์ ใช้เพื่อเปลี่ยนหน้าจอ สามารถเปลี่ยนหน้าจอได้สูงสุดถึง 4 หน้า

แสดง Alarm บน POWER METER ได้ชัดเจน โดยการกระพริบไฟ Backlight

  • มีไฟ backlight ในตัว ปรับได้ 5 ประดับ และสามารถตั้งให้ ไฟติดตลอดเวลา หรือติดเมื่อกดปุ่มได้
  • สามารถแสดง Alarm บนพาวเวอร์มิเตอร์ได้พร้อมกันถึง 4 จุด

มีช่องเสียบ Modbus RTU (RS-485) ในตัว และสามารถต่ออุปกรณ์เสริมเพื่อใช้การสื่อสารแบบ Modbus TCP และ CC-Link ได้ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ ของมิตซูบิชิได้อย่างง่ายดาย และส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว เช่น EcoMonitor Light, PLC Mitsubishi

ความแตกต่างระหว่าง ME96SS Type A และ Type B

โดยรุ่น Type A ซึ่งประกอบด้วยรุ่น  ME96SSHA-MB, ME96SSRA-MB, ME96SSEA-MB ซึ่งเลิกผลิตไปแล้วเมื่อกลางปี 2020 รุ่นที่มาแทนจะเป็น Type B ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า

SPECIFICATION

SIZE

LINE UP POWER METER MITSUBISHI ME96SS (TYPE B)

Model nameTransmission/option spectificationsMain items measured
พาวเวอร์มิเตอร์ มิตซูบิชิ รุ่น

ME96SSHB-MB
POWER METER MITSUBISHI (High-performance model)

MODBUS RTU communication
Plug-in module (options)
• Analog/Pulse/Contact output/input
• CC-Link communication
• Digital input/output (for MODBUS RTU communication)
• Backup (on SD card)
• MODBUS TCP communication
A, DA, V, Hz = ±0.1%
W, var, VA, PF = ±0.2%
VAh = ±2.0%
Wh = class 0.5S (IEC62053-22)
varh = class 1S (IEC62053-24)
Harmonics = 31st-deg (max)
Rolling demand = W, var, VA
พาวเวอร์มิเตอร์ มิตซูบิชิ รุ่น

ME96SSRB-MB
POWER METER MITSUBISHI (Standard model)

MODBUS RTU communication
Plug-in module (options)
• Analog/Pulse/Contact output/input
• CC-Link communication
• Digital input/output (for MODBUS RTU communication)
• Backup (on SD card)
• MODBUS TCP communication
A, DA, V = ±0.2%
Hz = ±0.1%
W, var, VA, PF = ±0.5%
VAh = ±2.0%
Wh = class 0.5S (IEC62053-22)
varh = class 1S (IEC62053-24)
Harmonics = 19th-deg (max)
Rolling demand = W, var, VA
พาวเวอร์มิเตอร์ มิตซูบิชิ รุ่น

ME96SSEB-MB

POWER METER MITSUBISHI

(Economy model)

MODBUS® RTU communicationA, DA, V = ±0.5%
Hz = ±0.2%
W, var, VA, PF = ±0.5%
VAh = ±2.0%
Wh = class 0.5S (IEC62053-22)
varh = class 1S (IEC62053-24)
Harmonics = Only total

ดาว์นโหลดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพาวเวอร์มิเตอร์ มิตซูบิชิ (ME96SS)

ราคามิเตอร์ มิตซูบิชิ (PRICE FOR METER MITSUBISHI)

มิเตอร์ไฟฟ้า คือเครื่องมือวัดปริมาณกำลังไฟฟฟ้ากระแสสลับโดยมีหน่วยวัด พลังงานไฟฟ้า เป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (Kilowatt-hour)  มี 2 ประเภท ได้แก่
  1. มิเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจานหมุน 1 เฟส
  2. มิเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจานหมุน 3 เฟส
มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส เป็นมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านหรือคอนโดฯ จะมีสายไฟ (L) จำนวน 3 เส้น เเละสายนิวทรอล (N) จำนวน 1 เส้น รวม 4 เส้น โดยการไฟฟ้าฯ จะติดตั้งให้อย่างละเส้น เเล้วมาต่อเข้ากับตู้เมนไฟฟ้า (Main Breaker)  

คุณสมบัติของมิเตอร์ไฟฟ้า MH-96 3P4W (Mitsubishi)

มาตรฐานรับรอง มอก. 2336-2552, IEC 62052-11, IEC 62053-11
ระบบไฟ 3 เฟส 4 สาย  3×220/380-230/400 โวลต์
ความถี่อ้างอิง 50 Hz
การแสดงผล ลูกล้อตัวเลข (Register)  
ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) 5 หลักจำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม)
น้ำหนัก 4.00 kg
จุดยึด 3 จุด

จุดเด่นของมิเตอร์ไฟฟ้าของ Mitsubishi

ตรวจสอบสินค้าผ่าน Application

สามารถตรวจสอบสินค้าว่าเป็นของแท้หรือไม่ง่ายๆ โดยการสแกน QR Code ผ่าน Application ชื่อ IDcodeMeter

ประหยัดพื้นที่ตู้

ขนาดเล็กกว่ามิเตอร์ทั่วไป เพราะใช้เทคโนโลยีจานหมุนแบบ Single-Disc

ขั้วต่อสายใหญ่ขึ้น

รองรับขนาดสายไฟ 50 mm2 สำหรับรุ่น 30(100)A

สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทํางานของมิเตอร์ไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้าสามารถติดตั้งได้ภายในหรือภายนอกอาคาร โดยจะต้องเป็นไปตามสภาพแวดล้อมและ
เงื่อนไขการทํางาน มิฉะนัันอาจทําให้เกิดผลเสียต่อการทํางานของมิเตอร์ไฟฟ้า
 
เงื่อนไขการทํางานของมิเตอร์ไฟฟ้า
(1) ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล : ไม่เกิน 1000 เมตร
(2) อุณหภูมิโดยรอบเฉลี่ย : 40 องศาเซลเซียส
(3) ควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในสถานที่ซึ่งไม่มีการกระแทกและการสั่นจากเครื่องจักร
(4) ควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในสถานที่ซึ่งปราศจากผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้าและ
คลื่นฮาร์โมนิก
(5) ควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในสถานที่ซึ่งไม่มีสารเคมีเก็บอยู่หรือกระจัดกระจาย
(6) ควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในที่ที่ไม่มีเครื่องมือที่ทําให้เกิด surge
(7) เพื่อป้องกันความเสียหายจากแสงแดดและน้ำฝนหรือหยดนํำ กรณีใช้ภายนอกอาคาร ควร
ติดตั้งมิเตอร์ไว้ในอุปกรณ์กําบัง (Meter Box)
วิธีอ่านค่าบนมิเตอร์ไฟฟ้าของ Mitsubishi
วิธีอ่านค่าบนมิเตอร์ไฟฟ้า

ดาว์นโหลดข้อมูลเพิ่มเติม

คุณสมบัติของ MF 33E 1P2W (Mitsubishi)

มาตรฐานรับรอง มอก. 2336-2552, IEC 62052-11, IEC 62053-11
ระบบไฟ 220V
ความถี่อ้างอิง 50 Hz
การแสดงผล ลูกล้อตัวเลข (Register)  
ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย) 4 หลักจำนวนเต็ม + 1 หลักทศนิยม
น้ำหนัก 1.63 kg
จุดยึด 2 จุด

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบสินค้าผ่าน Application

สามารถตรวจสอบสินค้าว่าเป็นของแท้หรือไม่ง่ายๆ โดยการสแกน QR Code ผ่าน Application ชื่อ IDcodeMeter

คุณภาพดี ทนต่อทุกสภาวะ ติดตั้งง่าย

ทนต่อการใช้งานทุกสภาวะ มีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน ติดตั้งสะดวกไม่ยุ่งยาก สามารถติดตั้งได้ทั้งในและนอกอาคาร โดยไม่ต้องติดอยู่ในกล่อง

ผังสายไฟ

มีผังสายไฟบน Name plate ชัดเจน จึงช่วยลดปัญหาการต่อไฟผิดพลาด

ช่วยแก้ปัญหาการอ่านหน่วยไม่ตรงกัน

สามารุถช่วยแก้ปัญหาอ่านหน่วยไม่ตรงกันระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่าเหมาะสำหรับงานหอพัก คอนโด ด้วยการเพิ่มแถบช่วยอ่านหน่วยด้านบนตัวเลข