Category: ระบบอัตโนมัติในโรงงาน (FA)

  • PLC Q series เป็น PLC รุ่นที่มีประสิทธิภาพสูง
  • มีการประมวลผลคำสั่งพื้นฐานที่มีความรวดเร็วระดับนาโน
  • จึงช่วยควบคุมเครื่องจักรและการประมวลผลข้อมูลจำนวนมากด้วยความเร็วและความแม่นยำสูง

ประเภทสินค้า (คลิกที่ภาพเพื่อดูรายละเอียดสินค้า)

  • PLC FX Series เป็น PLC รุ่น Compact แบบ All-in-one คือรวม Power, CPU และ I/O อยู่ในตัวเดียวกัน
  • สามารถเพิ่มต่อส่วนขยายอุปกรณ์เสริมสำหรับ I/O, อะนาล็อก, การกำหนดตำแหน่ง และการขยายเครือข่ายแบบเปิดได้
  • แบ่งเป็น 5 รุ่น คือ FX3S, FX3G, FX3GC, FX3U, FX3UC

การเลือกรุ่น

การเปลี่ยนรุ่น

FX3G/FX3GC

FX3U/FX3UC