มิเตอร์ไฟฟ้าชนิดจานหมุน 3 เฟส

Categories: อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงาน (Energy saving)
มิเตอร์ไฟฟ้า คือเครื่องมือวัดปริมาณกำลังไฟฟฟ้ากระแสสลับโดยมีหน่วยวัด พลังงานไฟฟ้า เป็น กิโลวัตต์-ชั่วโมง (Kilowatt-hour)  มี 2 ประเภท ได้แก่
  1. มิเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจานหมุน 1 เฟส
  2. มิเตอร์ไฟฟ้า ชนิดจานหมุน 3 เฟส
มิเตอร์ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส เป็นมิเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านหรือคอนโดฯ จะมีสายไฟ (L) จำนวน 3 เส้น เเละสายนิวทรอล (N) จำนวน 1 เส้น รวม 4 เส้น โดยการไฟฟ้าฯ จะติดตั้งให้อย่างละเส้น เเล้วมาต่อเข้ากับตู้เมนไฟฟ้า (Main Breaker)  

คุณสมบัติของมิเตอร์ไฟฟ้า MH-96 3P4W (Mitsubishi)

มาตรฐานรับรองมอก. 2336-2552, IEC 62052-11, IEC 62053-11
ระบบไฟ3 เฟส 4 สาย  3×220/380-230/400 โวลต์
ความถี่อ้างอิง50 Hz
การแสดงผลลูกล้อตัวเลข (Register)  
ค่าพลังงานไฟฟ้า (หน่วย)5 หลักจำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม)
น้ำหนัก4.00 kg
จุดยึด3 จุด

จุดเด่นของมิเตอร์ไฟฟ้าของ Mitsubishi

ตรวจสอบสินค้าผ่าน Application

สามารถตรวจสอบสินค้าว่าเป็นของแท้หรือไม่ง่ายๆ โดยการสแกน QR Code ผ่าน Application ชื่อ IDcodeMeter

ประหยัดพื้นที่ตู้

ขนาดเล็กกว่ามิเตอร์ทั่วไป เพราะใช้เทคโนโลยีจานหมุนแบบ Single-Disc

ขั้วต่อสายใหญ่ขึ้น

รองรับขนาดสายไฟ 50 mm2 สำหรับรุ่น 30(100)A

สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขการทํางานของมิเตอร์ไฟฟ้า

มิเตอร์ไฟฟ้าสามารถติดตั้งได้ภายในหรือภายนอกอาคาร โดยจะต้องเป็นไปตามสภาพแวดล้อมและ
เงื่อนไขการทํางาน มิฉะนัันอาจทําให้เกิดผลเสียต่อการทํางานของมิเตอร์ไฟฟ้า
 
เงื่อนไขการทํางานของมิเตอร์ไฟฟ้า
(1) ความสูงเหนือระดับนํ้าทะเล : ไม่เกิน 1000 เมตร
(2) อุณหภูมิโดยรอบเฉลี่ย : 40 องศาเซลเซียส
(3) ควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในสถานที่ซึ่งไม่มีการกระแทกและการสั่นจากเครื่องจักร
(4) ควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในสถานที่ซึ่งปราศจากผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก, สนามไฟฟ้าและ
คลื่นฮาร์โมนิก
(5) ควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในสถานที่ซึ่งไม่มีสารเคมีเก็บอยู่หรือกระจัดกระจาย
(6) ควรติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าในที่ที่ไม่มีเครื่องมือที่ทําให้เกิด surge
(7) เพื่อป้องกันความเสียหายจากแสงแดดและน้ำฝนหรือหยดนํำ กรณีใช้ภายนอกอาคาร ควร
ติดตั้งมิเตอร์ไว้ในอุปกรณ์กําบัง (Meter Box)
วิธีอ่านค่าบนมิเตอร์ไฟฟ้าของ Mitsubishi
วิธีอ่านค่าบนมิเตอร์ไฟฟ้า

ดาว์นโหลดข้อมูลเพิ่มเติม